"เบา เบา" Bao Bao by Thai Delegates


Thailand Delegates sang Bao Bao in recreation night, YSEALI United for Peace, in Mariapolis, Tagaytay City, the Philippines, last February.


Photo by Focolare MovementHere are the lyrics, taken from Deungdutjai.com


Title: เบา เบา / Bao Bao (Tenderly)
Artist: Singular
Album: The White Room
Year: 2010

ใจหนึ่งใจ จะต้องการอะไร
Jai neung jai ja dtaung gahn arai
One heart, what does it need?

ให้มันมากมาย ให้มันวุ่นวาย
Hai mun mahk mai hai mun woon wai
We give it so much, we make it complicated

เพียงเธอนั้น ใส่ใจกันเบาเบา
Piang tur nun sai jai gun bao bao
Only you paying a gentle attention to it

พอให้สองเรา ได้ทำอะไรมากมายในตอนนี้
Por hai saung rao dai tum arai mahk mai nai dtaun nee
That’s enough for the two of us to be able to do so many things right now

(*)บางเวลาไม่เป็นไร ถ้าเธออยู่ไกล
Bahng welah mai pen rai tah tur yoo glai
Sometimes it’s all right if you’re far away

บางเวลาฉันเข้าใจ เธอลืมกันไป
Bahng welah chun kao jai tur leum gun pai
Sometimes I understand, if you’ve forgotten me

บางเวลาไม่เป็นใจ ก็ไม่ต้องเสียดาย
Bahng welah mai pen jai gor mai dtaung sia dai
Sometimes it’s discouraging, but there’s no need for regrets

ปล่อยมันไปก่อนนะ
Ploy mun pai gaun na
Let it go

(**)คิดถึงฉันสักครั้ง เมื่อไม่ได้คิดถึงใคร
Kit teung chun suk krung meua mai dai kit teung krai
Think of me when you’re not thinking of anyone else

ทำตัวตามสบาย แล้วเจอกันในความฝัน
Tum dtua dtahm sabai laeo jur gun nai kwahm fun
Do whatever you please, I’ll see you in my dreams

มีเวลาดีๆ ก็บอกให้ฉันได้ฟัง
Mee welah dee dee gor bauk hai chun dai fung
Have a good time, tell me about it

ไม่มากเกินไปกว่านั้น ค่อยๆ รักกันเบาเบา
Mai mahk gern pai gwah nun koy koy ruk gun bao bao
Not much more than that, we’ll gradually fall in love tenderly

เธอกับฉัน ยังต้องเดินทางไกล
Tur gup chun yung dtaung dern tahng glai
You and I still have to walk a long path

คงไม่สายไป ให้เวลากับใจได้เรียนรู้
Kong mai sai pai hai welah gup jai dai rian roo
It’s not too late to give our hearts some time to learn

(*,**,*,**)

คิดถึงฉันสักครั้ง เมื่อไม่ได้คิดถึงใคร
Kit teung chun suk krung meua mai dai kit teung krai
Think of me when you’re not thinking of anyone else

ทำตัวตามสบาย แล้วเจอกันในความฝัน
Tum dtua dtahm sabai laeo jur gun nai kwahm fun
Do whatever you please, I’ll see you in my dreams

มีเวลาดีๆ ก็บอกให้ฉันได้ฟัง
Mee welah dee dee gor bauk hai chun dai fung
Have a good time, tell me about it

ขอเธอแค่เพียงเท่านั้น ค่อยๆ รักกันเบาเบา
Kor tur dae piang tao nun koy koy ruk gun bao bao
I only ask you this, we’ll gradually fall in love tenderly

ค่อยๆ รักกันเบาเบา
Koy koy ruk gun bao bao
We’ll gradually fall in love tenderly

Comments